16jan, 2019

Preventívna medicína VIII.

By: | Tags:

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,   Slovenská lekárska komora v spolupráci so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) a spoločnosťou LEKÁR, a. s. pre Vás organizujú už tradičné podujatie konferenciu:   Preventívna medicína VIII., ktorá sa bude tentokrát konať v Bratislave dňa 27.03.2019 v konferenčnej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava. Nosnou témou konferencie Preventívna medicína VIII.  bude laboratórna diagnostika – včasná diagnostika ochorení  a možnosti  monitorovania priebehu u vybraných ochorení s cieľom zníženia výskytu ich komplikácií.   REGISTRÁCIA: prostredníctvom registračného formulára kliknutím na tento odkaz: CHCEM SA ZAREGISTROVAŤ pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať […]
Zobraziť viac

15jan, 2019

NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ (NPŽF)

By: | Tags:

Vážená p. doktorka, vážený p. doktor, Slovenská  lekárska komora prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti  Lekár, a. s.  v spolupráci s RZP, a. s. s akreditáciou  MZ SR  aj v roku 2019 pokračuje v spoločnom úspešnom projekte, v školení NEODKLADNÁ  PODPORA  ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ (NPŽF) Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania je určený pre lekárov i zdravotné sestry. Kurz  je  zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, §2 (5). Podľa Vašich požiadaviek môžu byť v jednotlivých mestách kurzy doplnené. Každý účastník  absolvovaním kurzu získa 6 kreditov […]
Zobraziť viac