NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ (NPŽF)

By: | Tags: | Comments: 0 | január 15th, 2019

Vážená p. doktorka, vážený p. doktor,

Slovenská  lekárska komora prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti  Lekár, a. s.  v spolupráci s RZP, a. s. s akreditáciou  MZ SR 

aj v roku 2019 pokračuje v spoločnom úspešnom projekte, v školení

NEODKLADNÁ  PODPORA  ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ (NPŽF)

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania je určený pre lekárov i zdravotné sestry.

Kurz  je  zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).

Podľa Vašich požiadaviek môžu byť v jednotlivých mestách kurzy doplnené.

Každý účastník  absolvovaním kurzu získa 6 kreditov CME a obdrží  72 stranovú publikáciu „Neodkladná podpora životných funkcií“.

Pobrobné informácie o náplni kurzu získate v priloženom materiáli, alebo na www.rzp.sk, kde sa priamo môžete na kurz elektronicky prihlásiť.

Kontaktné údaje pre bližšie informácie: npzf@rzp.sk; 0915 397 133, 0908 778 767

Tešíme sa na Vašu účasť.

Slovenská lekárska komora

LEKÁR, a.s.

Dátum Čas Mesto Link
5.2.2019 14:00 Piešťany https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_551
7.2.2019 14:00 Košice https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_572
6.3.2019 08:30 Bratislava https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_552
6.3.2019 14:00 Bratislava https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_553
19.3.2019 14:00 Nitra https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_568
20.3.2019 14:00 Dunajská Streda https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_554
28.3.2019 14:00 Martin https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_555
2.4.2019 14:00 Trnava https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_573
10.4.2019 14:00 Liptovský Mikuláš https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_556
7.5.2019 14:00 Trenčín https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_579
15.5.2019 14:00 Michalovce https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_561
16.5.2019 09:00 Košice https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_574
21.5.2019 8:30 Bratislava https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_557
21.5.2019 14:00 Bratislava https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_558
4.6.2019 14:00 Martin https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_559
6.6.2019 14:00 Prešov https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_576
13.6.2019 14:00 Trenčín https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_580

JESENNÉ TERMÍNY

Dátum Čas Mesto Link
12.9.2019 14:00 Žilina https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_560
18.9.2019 14:00 Prievidza https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_569
26.9.2019 14:00 Trenčín https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_581
3.10.2019 14:00 Nitra https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_570
15.10.2019 14:00 Martin https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_562
17.10.2019 14:00 Banská Bystrica https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_563
22.10.2019 14:00 Ružomberok https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_575
29.10.2019 14:00 Košice https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_564
30.10.2019 14:00 Senica https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_571
14.11.2019 08:30 Bratislava https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_565
14.11.2019 14:00 Bratislava https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_566
26.11.2019 14:00 Nové Zámky https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_567
13.12.2019 14:00 Trenčín https://www.rzp.sk/program.php?id_event_topic=10#event_582