Preventívna medicína VIII.

By: | Tags: | Comments: 0 | január 16th, 2019

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

 

Slovenská lekárska komora v spolupráci so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) a spoločnosťou LEKÁR, a. s. pre Vás organizujú už tradičné podujatie

konferenciu:   Preventívna medicína VIII.,

ktorá sa bude tentokrát konať v Bratislave dňa 27.03.2019 v konferenčnej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava.

Nosnou témou konferencie Preventívna medicína VIII.  bude laboratórna diagnostika – včasná diagnostika ochorení  a možnosti  monitorovania priebehu u vybraných ochorení s cieľom zníženia výskytu ich komplikácií.

 


REGISTRÁCIA:

ÚČASTNÍCKE POPLATKY:

 • pri platbe do 28.02.2019:
  • člen SLK (SKIZP): 15 €
  • nečlen SLK (SKIZP): 20 €
 • pri platbe od 01.03.2019:
  • člen SLK (SKIZP): 20 €
  • nečlen SLK (SKIZP): 25 €

Poplatok uhraďte, prosím, na číslo účtu: SK5411000000002626742654

Ako variabilný symbol (VS) platby uveďte: 201901 (lekári), 201902 (SKIZP a iní).

Ako špecifický symbol (ŠS) platby uveďte Vaše ID SLK.


PROGRAM ODBORNÉHO PODUJATIA:

 • program si môžete stiahnuť aj na nasledujúcom odkaze: STIAHNI

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

S pozdravom,

 

Slovenská lekárska komora

web: www.lekom.sk