O nás

KTO SME

Spoločnosť LEKÁR, a. s. založila  Slovenská lekárska komora v roku 2005. Od toho času spoločnosť prešla cestu vývoja a profilovania. Určité obdobie sa okrem činnosti v oblasti medicínskeho vzdelávania venovala aj obchodnej činnosti so zdravotníckymi potrebami, zdravotníckymi odevami, odbornou literatúrou, športovou výživou, a ďalším tovarom, ktorý ponúkala zdravotníckym pracovníkom formou e-shopu.

Od roku 2017 sa spoločnosť venuje výhradne organizácii vzdelávacích aktivít a vydávaniu Medikomu, časopisu určeného členom Slovenskej lekárskej komory.

Pri vzdelávacích podujatiach, ktoré LEKÁR, a. s. organizuje, alebo pri ktorých sa podieľa na spoluorganizácii, kladie dôraz na kvalitu a dôslednosť.

Spoločnosť kooperuje svoju činnosť aj so vzdelávacím portálom i-med, kde zverejňuje časť prednášok z organizovaných vzdelávacích podujatí.

Záujmom LEKÁR, a. s. je realizovať návrhy a požiadavky členov SLK z oblasti vzdelávania.

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI SPOLOČNOSTI LEKÁR, a. s.

PREDSTAVENSTVO LEKÁR, a. s.

MUDr. Zuzana TEREMOVÁ

predseda predstavenstva

teremova@slovanet.sk

+421 905 835 298

Regionálna komora Trenčín

 

MUDr. Ján BOLDIZSÁR

člen predstavenstva

jan.boldizsar@fmc-ag.com

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Nitra

 

 

MUDr. Jaroslav ŠIMO

člen predstavenstva

jsimo@lekom.sk

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Bratislava

doc. MUDr. Norbert LUKÁN, PhD.

člen predstavenstva

norbertlukan@gmail.com

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Košice

MUDr. Ernest SIVÍK

člen predstavenstva

ernest.sivik@gmail.com

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Bratislava

DOZORNÁ RADA LEKÁR, a. s.

MUDr. Valéria VASIĽOVÁ

člen dozornej rady

valeria.vasilova@gmail.com

+421 907 954 468

Regionálna komora Košice

MUDr. Marián HOJSTRIČ

člen dozornej rady

marian.hojstric@gmail.com

+421 918 766 071

MUDr. Noman EHSAN

člen dozornej rady

nomanehsan00@gmail.com

+421 905 343 041

ZAMESTNANCI LEKÁR, a. s.

Henrieta HAVLÍKOVÁ

administrátor ARS CME

havlikova.henrieta@arscme.sk

+421 911 593 892

 

 

Matej HUML

vzdelavanie@lekarnet.sk

+421 911 199 723

EXTERNÍ PRACOVNÍCI LEKÁR, a. s.

PhDr. Kvetoslava KOTRBOVÁ, PhD., MPH

koordinátor pre spoluprácu SLK a ARS CME

expert@lekom.sk

+421 911 773 112

PhDr. Eva SISKOVÁ

redakcia časopisu MEDIKOM

redakcia.medikom@gmail.com

+421 911 939 347