I-med

Vzdelávací portál I-med

Vzdelávací portál i-med.sk je už štvrtý rok dostupný slovenským lekárom, od januára 2014 aj bratislavským. Nájdete na ňomčlánky a prednášky zo všetkých oblastí medicíny (aktuálny stav je 971), po správnom vyriešení autodidaktického testu za každým príspevkom môžete získať 3 kredity za sústavné vzdelávanie, ktoré sa vám automaticky zapíšu do vášho kreditového konta v Slovenskej lekárskej komore.
Každý týždeň na i-mede pribudne ďalší príspevok. Článkom alebo príspevkom na i-med môžete prispieť aj vy – okrem honorára získate 25 kreditov za sústavné vzdelávanie.
Oproti iným možnostiam vzdelávania má i-med mnohé výhody:

  • študujem, overujem si svoje vedomosti a získavam kredity vtedy, keď mám čas a chuť,
  • študujem tempom, ktoré mi vyhovuje,
  • nemusím nikam cestovať, hľadať za seba náhradu v práci, míňať financie, strácať čas,
  • mám k dispozícii veľké množstvo informácií, vyberiem si len tie, ktoré potrebujem,
  • učenie sa na internete je jednoduché, názorné, kedykoľvek dostupné,
  • je pre mňa zadarmo – Slovenská lekárska komora portál vybudovala s finančnou podporou EU a SR, od r. 2014 z jej vlastných zdrojov.

Viac informácií získate priamo na www.i-med.sk