MEDIKOM

S vydávaním a distribúciou časopisov má LEKÁR, a.s. dlhoročné skúsenosti.

Od svojho vzniku je vydavateľom časopisov Slovenskej lekárskej komory.

V spolupráci s obchodnými partnermi sme vydávali časopis Konzílium až do jeho zániku koncom roka 2010.

Momentálne vydávame časopis MEDIKOM, ktorý časopis Konzílium nahradil v plnom rozsahu.

Časopis MEDIKOM

 

Medikom 1/2018

Medikom 2/2018

CENNÍK MEDIKOM, EDIČNÝ PLÁN

Cenník inzercie časopisu MEDIKOM si vyžiadajte TU.

Edičný plán časopisu MEDIKOM TU.