Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár  pod názvom

Právne povedomie lekára 2019

téma, ktorá sa nás všetkých týka

5 kreditov

Začiatok: 13:00 hod.

Záver: 18:30 hod.


ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Člen SLK = 5 €

Nečlen SLK = 10 €

Nepeňažné plnenie sa neuplatňuje.


 

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia